.

Mikä on Huhdasjärven Kyläosuuskunta?

Huhdasjärven Kyläosuuskunta toimii yleishyödyllisenä ja aatteellisena osuuskuntana kylän ja sen asukkaiden hyväksi sekä harjoittaa liiketoimintaa niin, että voi omavaraisesti ylläpitää Huhdasjärven Kylätaloa.

Osuuskunta pyrkii toiminnallaan edistämään maaseudun elinvoimaisuutta sekä säilyttämään ja lisäämään kylän palveluita ekologisuutta, yhteisöllisyyttä sekä paikallisia perinteitä vaalien. Osuuskunta pyrkii ylläpitämään ja tukemaan kyläkulttuuria sen erilaisissa ilmenemismuodoissa, edistämään ihmisten omaehtoista kulttuuriharrastusta sekä uudistamaan ja kehittämään ihmisten kulttuurikäsityksiä. Kyläläisten vuorovaikutuksen, yhteisöllisyyden ja viihtyvyyden lisäämiseksi osuuskunta järjestää kylätapahtumia, juhlia ja kokouksia.

Huhdasjärven Kyläosuuskunta voi:

- vuokrata tiloja, kiinteistöjä ja rakennuksia
- järjestää yleisötapahtumia, kuten konsertteja
- järjestää kurssi- ja leiritoimintaa
- järjestää retkiä ja matkoja
- järjestää majoitus- ja ravitsemistoimintaa
- tuottaa, ostaa, jalostaa ja myydä elintarvikkeita
- järjestää kesätori- ja muuta myyntitoimintaa
- pitää kahvilaa
- harrastaa julkaisutoimintaa sekä äänityspalveluja
- pitää näyttelyitä ja museota